Artık gelecek sanma sakın geçti o günler

Bestekâr: Ârif Sâmi Toker

Nota sayfaları "gif" formatında resimler olarak hazırlanmıştır.

Resmi açtıktan sonra bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.